Årsmøte 2024

Postet av Lofoten Frisbeeklubb den 12. Feb 2024

Styret i Lofoten Frisbeeklubb kaller inn til årsmøte for 2024. Årsmøte blir avholdt på Leknes skole tirsdag 12. mars kl. 19.00. Etter årsmøte vil vi ha et medlemsmøte hvor blant annet sesongen 2024 blir presentert og diskutert. Velkommen!

Hvis du ønsker å sende inn saker til årsmøtet skal de være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Sendes på mail til lofotenfrisbeeklubb@gmail.com.

Sakspapirene sendes ut senest 1. uke før.

Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt medlemskontingenten. Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år.

Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet.


Årsmøtets oppgaver:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

 2. Velge dirigent(er) 

 3. Velge protokollfører(e)

 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

 5. Godkjenne forretningsorden

 6. Godkjenne innkallingen

 7. Godkjenne saklisten    

 8. Behandle idrettslagets årsberetning

 9. Behandle 

  1. idrettslagets regnskap

  2. styrets økonomiske beretning

  3. kontrollutvalgets beretning 

  4. eventuell beretning fra engasjert revisor

 10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste    

 11. Fastsette 

  1. medlemskontingent på minst kr 50

  2. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter

 12. Vedta idrettslagets budsjett

 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

 14. Valg av styre, kontrollutvalg og valgkomité

 1. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap. 
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.