Baneoppdatering Tenk Lofoten Frisbeegolfbane

Postet av Lofoten Frisbeeklubb den 23. Mai 2023

Nye kurver er på plass på Tenk Lofoten Frisbeegolfbane, og noen banejusteringer er gjort. Her er informasjon over hvordan banen vil spilles i 2023. 

Banen består nå av 13 hull, hvor alle har ordentlige kurver fra Prodigy. 

Det har blitt gjort noen justeringer på nesten alle hull, men hull 1, 3, 9, 10 og 12 (nå 13) er like som i 2022. På grunn av sikkerhet og tilgang til kurver så tas hull 7 fra ADGT bort, samt at hull 2 ikke blir en par 4, men splittes til de opprinnelige hull 2 og 3.


Beskrivelse av endringer

Hull 2: Nytt utkastfelt bak lyktestolpe. Både utkastfelt og kurv er flyttet noen meter i hver sin retning, så hullet har blitt ca. 30 meter lengre. 

Hull 4: Kurven er flyttet ca. 5 meter lengre bort fra gammel plassering. 

Hull 5: Utkastfeltet er flyttet ca. 10 meter lengre bak, bort fra skitraseén. 

Hull 6: Kurv er flyttet ca, 15 meter lengre bort fra gammel plassering. 

Hull 7: Utkastfelt er flyttet ned bakken, til bak gapahuk. Det er satt opp mandopiler på lyktestolper. Kurven er plassert ca. 5 meter lengre bort fra gammel plassering. 

Hull 8: Deler utkastfelt med hull 7. 

Hull 11: Samme utkastfelt som det gamle hullet. Kurven er nå plassert videre bortover stien. På dette hullet er det lurt å bruke spotter, for å unngå leting etter disk. 

Hull 12: Nytt hull som ble satt opp til ADGT Klokkarvika/Leknes. Utkastfeltet er 15 meter etter kurven på hull 11. Dette er et par 4 hull. Du kaster deg først 80 meter ned til åpning i skogen, før du kaster 40 meter gjennom skogen og over en liten rygg. Kurven står i forkant av et gjerde. Kaster du over gjerdet er det OB. Om du må på andre siden av gjerdet er det et hull i det, 25 meter til høyre for kurv. Kurven er en Innovakurv, som er lånt av IL Blest. Takk for det! 

Sti til hull 13: Gå gjennom "tunnel" i skogen rett nedenfor kurv 12. 

Hull 13: OB-linjen flyttes til opprinnelig grense, ikke ADGT-varianten. Disken må ligge oppe på kantsteinen mellom gress og asfalt, for å være "god". 

Banen på Udisc


Veien videre

Det skal også settes opp en familie-/barnebane så fort som mulig. Denne banevarianten vil bruke noen av de nye kurvene og noen av de gamle, med egne utkastsoner. 

Det jobbes med 3-4 alternativer for flere hull, så i løpet av våren 2024 er det forhåpentligvis en 15- eller 16-hullsbane på Leknes.

Frem til da er det behov for mye rydding av skog på eksisterende hull, innhenting av flere sponsorer for å kunne kjøpe flere kurver, samt rydding og planlegging av nye hull.

Ta gjerne kontakt med banemestrene Bjarne, Sigve eller Geir Tore om du har mulighet til å hjelpe til!


Vedlagt ligger caddybok med de siste oppdateringer. Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.